Kompletní marketingové řízení (marketing management)

Úvodní stránka >> Marketingové služby >> Marketing management

Rozrůstá se Vám vaše firma? Musíte řešit provozní záležitosti a na marketing Vám nezbývá čas? Hledáte někoho kompetentního a zkušeného, kdo se Vám postará o marketing? Svěřte marketing do našich rukou a my jej budeme dělat pro Vás.

Postupujeme podle osvědčeného procesu:

 • Deinice poslání
 • Marketingová situační analýza
 • Určení cílů
 • Formulace marketingové strategie
 • Výběr marketingových technik
 • Tvorba Akčních plánů
 • Implementace marketingové strategie
 • Monitoring, kontrola a vyhodnocování

Marketingová situační analýza

Provedeme marketingový výzkum v "kamenném světě" i na internetu. Zjistíme silné a slabé stránky vaší konkurence. Značnou část výzkumu budeme věnovat Vašim zákazníkům a jejich potřebám. Zmapujeme vaší aktuální firemní strategii a vypracujeme aktuální profil vaší společnosti ve formě SWOT analýzy. Výsledkem analýzy boudou odpovědi na otázku „Kde se nacházíme?“.

Formulace marketingové strategie

Klíčovým krokem procesu plánování je definice cílů a formulace marketingové strategie. Podklady pro jejich formulaci budou výsledky Marketingové situační analýzy a zaznamenané odpovědi ze společných sezení. Poté společně formulujeme marketingovou strategii:

 • Podnikatelské a marketingové cíle
 • Konkurenční výhody (USP)
 • Cílové segmenty, které budete obsluhovat
 • Konkrétní marketingové techniky a nástroje (marketingový mix), kterými cílové segmenty oslovíte
 • Klíčové ukazatele výkonu (KPI)
 • Rozpočet

Aktivity, úkoly, aktivity a plánování

Na základě strategie zpracujeme akční plán s časovým harmonogramem. Tento řízený dokument nás bude provázet po celou dobu implementace. Bude průběžně aktualizován a korelován dle aktuálního plnění a výsledků.

Realizace marketingové strategie

Realizační fáze je vždy přizpůsobena vašim požadavkům. Můžete veškeré marketingové služby nechat na nás, nebo realizovat pouze dílčí marketingové techniky, nebo pouze využít služeb marketingového poradenství.

Monitoring, kontrola a vyhodnocování

Nedílnou součástí úspěšné realizace (nejen) marketingové strategie je monitoring a průběžné vyhodnocování.
1 x za kvartál společně zhodnotíme aktuální průběh realizace a vyhodnotíme dosažení stanovených milníků a kvartálních cílů.

Jsme připraveni být vašimi průvodci. Naším cílem je Váš zisk a prosperita, o kterou budeme společně usilovat.  

Zaujala Vás naše nabídka? Chcete outsourcing marketingu
Kontaktujte nás
na čísle 777189597, nebo pomocí poptávkového formuláře:

zpět              tisk stránky
Kontakt Mapa stránky Úvodní stránka

Marketingové služby

Vyhledávání