Realizace internetové strategie

Úvodní stránka >> Marketingové služby >> Internetové strategie

Přemýšlíte, že začnete podnikat na internetu? Rozumíte svému oboru, ale internetový marketing není vaší doménou? Hledáte spolehlivého partnera, pro kterého je marketing denním chlebem?
Obraťte se na nás. Rádi Vám pomůžeme z tvorbou webu a realizací internetové strategie.

Vyjasnění vizí a podnikatelských cílů

Při nezávazné schůzce u kávy si nejdříve ujasníme vaši vizi budoucího internetového podnikání. Pokud chcete uspět, musíte mít jasnou představu, KDE CHCETE BÝT ZA X LET. Při společném rozhovoru společně odhalíme důležité milníky, které Vás na této cestě čekají. Uvedeme příklady strategií a taktik, které osvědčily u jiných klientů. Nakonec si společně projdeme vaše časové, kapacitní a finanční možnosti (rozpočet). Na základě těchto vstupů Vám do 3 dnů vypracujeme obchodní nabídku.

1. Marketingový rozbor – situační analýza

Analýza situace je klíčovým vstupem a nezbytností. Zkoumá silné a slabé stránky tržní nabídky a hodnotní  příležitosti a hrozby vnějšího prostředí. Řeší se v ní například tyto otázky:

 • Jaký je Váš trh a jaké jsou jeho možnosti?
 • Jaké je konkurenční prostředí na internetu?
 • Kdo jsou Vaši zákazníci a jaké jsou jejich potřeby?
 • Kdo je Vaší konkurencí a jaké jsou její silné a slabé stránky?
 • Kdo jsou vaši dodavatelé a jaké jsou jejich podmínky?
 • Jaké jsou silné stránky a slabiny Vaší tržní nabídky?

2. Stanovení cílů a definování klíčových ukazatelů výkonu (KPI)

Definice konkrétních cílů je nezbytnou součástí každé strategie. Je vyjádřením toho, ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT a DO KDY. Představují konkrétní záměry, které se vztahují k produktům a trhům. Cíle mohou být formulovány například takto:

 • „Do 6 měsíců spustíme nový firemní web.“
 • „Do 2 let bude náš firemní web generovat průměrně 2 poptávky denně."
 • „Do 3 let bude náš web navštěvovat průměrně 5000 návštěvníků za měsíc.“

Společně s cíli se formulují i klíčové ukazatele výkonnosti (KPI). Podle nich budeme vyhodnocovat úspěšnost internetové strategie.

3. Formulace internetové strategie

Strategie určuje základné směry vedoucí ke splnění cílů. Tj. odpovídá na otázku: JAK STANOVENÝCH CÍLŮ DOSÁHNEME.  Jedním ze základních rozhodnutí je tržní zacílení:

 • Na jaké zákazníky a cílové segmenty se zaměříme

Mezi klíčové oblasti internetové strategie dále patří tyto definice:

 • Jak chceme být vnímáni v myslích spotřebitelů (pozicioning)
 • V čem budeme lepší než konkurence
 • Kdo budou naši partneřia jak a jak s nimi budeme spolupracovat
 • Jaké obchodní modely budeme používat
 • Jaké potřeby bude web uspokojovat
 • Jaké techniky internetové reklamy (marketingový mix) použije pro oslovení cílových segmentů
 • Jak budeme pečovat o získané zákazníky

Na základě získaných poznatků budeme schopni predikovat, kdy se Vám investice do internetového projektu vrátí, a kdy začne generovat zisky.
Na konci tohoto kroku o nás obdržíte přehledný dokument, který bude celou strategii detailně popisovat.

Jsme si vědomi toho, že formulování internetové strategie není snadnou záležitostí.
Proto jsme připraveni Vám být v těchto rozhodnutích maximálně nápomocni svými zkušenostmi a nápady.

4. Plánování  

Nyní se nacházíme ve fázi, kdy známe naší situaci, známe své cíle a víme, jak jich dosáhneme.
Zbývá pouze vypracovat Plán implementace internetové strategie a realizovat ho.
Tento řízený dokument tvoří techniky a aktivity, které jsou dále členěny do jednotlivých úkolů.
Každý úkol má svého vlastníka, aby bylo vidět, kdo je odpovědný za jeho splnění.

5. Realizace internetové strategie, nebo reklamní kampaně na internetu

Samotná realizace internetové strategie spočívá v samotném plnění stanovených úkolů a jejich kontrole. Rozsah plnění záleží na Vašich možnostech a kapacitách. Můžete celý internetový marketing nechat na nás, nebo můžeme realizovat pouze dílčí marketingové techniky.

Každopádně jsme Vám nápomocni ve všech fázích realizace počínaje

 1. výzkumem internetového trhu,
 2. přes dohled nad implementací internetového projektu (nebo tvorbou jednoduchého webu),
 3. tvorbu obsahu webu,
 4.  až po realizaci a vyhodnocení marketingových aktivit po spuštění projektu.

Monitoring, webová analytika a reporting

Nedílnou součástí úspěšné realizace internetové strategie je analýza návštěvnosti a webová analytika. Díky možnostem statistického nástroje Google Analytics je to poměrně snadné. Vše je přehledně vidět v číslech, grafech, tabulkách a metrikách. Ty společně nastavíme ve fázi stanovení cílů.

Dle plánu se budeme společně setkávat a vyhodnocovat dosavadní průběh realizace a plnění kvartálních cílů.

1 x měsíčně Vám budeme podávat zprávy o výkonu webu, a poskytovat rady, tipy a doporučení na co se zaměřit v dalším období, a jak web optimalizovat k vyššímu výkonu.
Informace setřídíme a prezentujeme podle pracovních pozic ve firmě. Například na Souhrn pro manažery, doporučení pro marketery, instrukce pro IT a podobně.

Zaujala Vás, naše nabídka? Chcete pomoci s realizací internetového projektu?
Kontaktujte nás na čísle 777189597, nebo pomocí poptávkového formuláře:

zpět              tisk stránky
Kontakt Mapa stránky Úvodní stránka

Marketingové služby

Vyhledávání