Tvorba interaktivního prototypu webové aplikace (wireframe)

Úvodní stránka >> O nás >> Publikujeme >> Tvorba prototypu (wireframe)

Nacházíte se ve fázi, kdy máte „jasně zdokumentovanou“ představu o marketingových a obchodních cílech vašeho internetového projektu? Máte vizuální představu, nebo dokonce i náčrtky typových stránek vašeho projektu? Hledáte způsob jak posunout vývoj dále, a přitom se vyhnout technicky náročným projektovým analýzám? Řešením je interaktivní prototyp.

Co je interaktivní prototyp webu

Jde o simulaci budoucího webu umožňující procházení „prototypu“ pomocí klasických hypertextových odkazů. Interaktivní prototyp umožňuje vizuálně demonstrovat dynamické funkce (například dynamické vysouvací menu, skrytí obsahu, OnMouseOver efekty) a podmíněné formuláře. Díky této vlastnosti je možné simulovat registrace, rezervace, či celý objednávkový proces. Stručně řečeno nám říká Jak se bude výsledná aplikace chovat.

Uživatelské testování pomocí interaktivního prototypu

Díky interakci je navíc možné využít prototyp k uživatelskému testování. To může odhalit chyby v obchodní logice a použitelnosti webu. Jejich náprava by při vývoji již hotové aplikace znamenala velké problémy a nečekané výdaje. V prototypu je však složitá změna otázkou několika minut. To ve výsledku ušetří spoustu času a finančních prostředků.

Přínosy pro zákazníka

 • Vaše požadavky na změny komunikované během „testování prototypu“, mohou být okamžitě implementovány. Předejde se tak případnému neporozumění, či špatnému pochopení požadavků.
 • Ušetří se čas při tvorbě grafického návrhu. Grafik bude mít poměrně jasnou představu o rozložení všech prvků a grafických boxů.
 • Minimalizuje se rozdíl mezi původním zadáním a výsledným řešením.
 • Urychlí se vývoj webu, a to sníží celkové náklady

Přínosy pro grafika

Wireframe je výborným vodítkem pro tvorbu grafického návrhu. Společně z manuálem vizuální podoby tvoří jasné a přesné zadání tvorby grafiky webu. Odpovídá na tyto běžné otázky:

 • Kolika typovým stránkám bude potřeba udělat grafiku?
 • Jak budou rozmístěny jednotlivé boxy a prvky na stránce?
 • Jaké bude mít web funkce?
 • Jak se bude chovat menu a navigace?
 • Jaké jsou vaše firemní barvy? Které barvy se při tvorbě grafiky mají použít?
 • Atd....

Přesná vizualizace má ve výsledku tyto přínosy:

 • méně grafických korektur
 • méně „textového zadání“
 • méně času ztráveného na navrhování rozložení prvků na stránce

Přínosy pro vývojový tým

Výhody interaktivního prototypu však ocení především celý vývojový tým. Tj. projektanti, kodeři, programátoři, vývojáři a implementátoři.

Přínosy pro obchodníky

 • Prototyp může být jako „elektronická příloha“ Smlouvy o dílo.
 • Prototyp urychlí se schvalovací procesy.
 • Prototyp poslouží jako důkaz při sporech o funkcionalitě.
zpět              tisk stránky
Kontakt Mapa stránky Úvodní stránka

O nás

Vyhledávání